Statshotellet i Växjö kan komma att säljas

SSRS Hotell Statt i Växjö som i dag arrenderar byggnaden har anmält intresse till kommunen att få köpa fastigheten. Bland annat därför att man planerar stora investeringar framöver.

Fastigheten ägs idag av det kommunala bolaget VÖFAB, och kommunen säger att man är intresserad av att ta upp en diskussion om en försäljning.