70 miljoner kubikmeter skog blåste ner

Skogsstyrelsens nya beräkning som presenterades på onsdagen visar att 70 miljoner kubikmeter skog blåste ner under stormen för tre och en halv vecka sedan. Det motsvarar drygt en och en halv miljon fullastade timmerbilar med släp. Och det är Kronobergs län som drabbats hårdast.

Resultatet från flyginventeringen visar hur omfattande stormskadorna är fördelat på dels trädslag, dels län. I Kronobergs län är 18 % av virkesförrådet skadats.

Av den samlade volymen stormfälld skog är 82 procent gran och 18 procent tall. 

Skogsstyrelsen kommer att fortsätta att inventera skadorna med hjälp av bland annat flygfotografering och satellitbilder.