Virkestvist mellan Södra och länsstyrelsen

Södra Skogsägarna och länsstyrelsen i Östergötland har hamnat på kollissionskurs. Anledningen är att Södra - med start på torsdagen - vill börja lagra timmer i Kisasjön, något som länsstyrelsen och även Kisa kommun vill sätta stopp för.

Enligt myndigheternas bedömning måste konsekvenserna av att lägga timmer i sjön utredas mer - både när det gäller effekterna på sjön och hur en vattentäkt nedströms kan påverkas.

Sammanlagt är det runt 300 000 kubikmeter timmer som Södra vill lägga i Kisasjön.