Sjölagring av timmer blir av trots miljörisker

Södra skogsägarna börjar lagra stormfällt virke i Kisasjön under torsdagen, trots att länsstyrelsen i Östergötland vill stoppa sjölagringen.

Göran Örlander på Södra säger till SR Kronoberg att det än så länge bara handlar om ett test av tekniken.

Sjölagring är kontroversiellt ur miljösynpunkt, eftersom timret släpper ifrån sig fosfor och andra ämnen, och länsstyrelsen vill först utreda vilka konskvenser sjölagringen skulle få.

Göran Örlander säger att han är medveten om riskerna, men att man måste tåla lite miljöpåverkan i ett nödläge som det här.