Över en miljard kronor i stöd till skogsnäringen efter stormen

Regeringen lovar över en miljard kronor till skogsnäringen i det stormdrabbade området. Men LRF Sydost vill ha mer och snabbare pengar.

Regeringens stödpaket handlar främst om tillfälliga skattesänkningar och bidrag till akuta insatser.

Stödpaketet innehåller bland annat en sänkning av dieselskatten för skogsmaskiner och 500 miljoner kronor avsätts till lagring av det stormfällda virket.

LRF Sydosts ordförande Thomas Magnusson är besviken över att det inte blir någon liknande sänkning av dieselskatten för virkestransporter.

- Prioritet ett är att få ut virket ur skogen, säger Thomas Magnusson.

Regeringen har också avsatt 400 miljoner kronor till särskilt stöd för enskilda skogsägare. Tanken är att stödet ska utformas som en skattereduktion.