Biskop Anders Wejryd positiv till att Missionsprovinsen bildar egen kyrka

Nu får de hårt kritiserade kvinnoprästmotståndarna i Missionsprovinsen en egen biskop och egna präster. Därmed tas det första steget mot en splittring inom Svenska kyrkan.

På lördagen vigs den första biskopen och de första prästerna i den omdebatterade Missionprovinsen.

Men splittringen inom kyrkan är inte enbart negativ. Biskopen i Växjö stift, Anders Wejryd, tycker att det är bra att kvinnoprästmotståndarna i Missionsprovinsen bildar eget.

-Då blir det alldeles klart att det här är en kyrka för sig, och det är väl bra, så att vi vet vad som gäller, säger Anders Wejryd.

Det är biskopen Walter Obare från Kenya som vid ett möte i Göteborg på lördagen kommer att viga kyrkoherden Arne Olsson från Mellerud till biskop inom Missionsprovinsen. Arne Olsson kommer sedan i sin tur att viga tre män till präster.

Missionsprovinen har kritiserats hårt för sitt kvinnoprästmotstånd och för sin stränga syn på kristendomen. Den som vigs som biskop inom Missionsprovinsen måste lämna sitt ämbete inom Svenska kyrkan, det har ärkebiskopen KG Hammar klargjort sedan tidigare. Och det är de respektive domkapitlena eller i sista hand kyrkans överklagandenämnd som beslutar i varje enskilt fall.