Omsorgspersonal nöjda med avtal trots kritik

Stora grupper av personalen inom äldre- och handikappomsorgen i Växjö kommun är mycket nöjda med avtalet om årsarbetstid. Hittills har annars bara kritikerna till avtalet hörts i diskussionen.

Avtalet innebär bland annat möjlighet för Kommunals medlemmar att själva styra arbetstiden, något som Iréne Johansson inom Citygruppens hemvård hoppas ska bli verklighet också på hennes arbetsplats. Det skulle innebära stora förbättringar i hennes liv som ensamstående mamma.

Marie Jönsson jobbar i ett gruppboende för funktionshindrade på Högstorp där man prövat systemet med årsarbetstid i ett och ett halvt år, och där har det enligt henne fungerat mycket bra.