Hyresgäster i Tingsryd överklagar borgensavgift

Hyresgästföreningen i Tingsryd överklagar kommunens beslut att införa borgenavgift.

Avgiften innebär att kommunala bolag och stiftelser får betala 0,34 procent av det lånade beloppet i avgift till kommunen varje halvår. Detta i fall då kommunen är borgenär.

Hyresgästföreningen tycker att detta dels slår orättvist mot vissa hyresgäster, dels att avgiften strider mot lagen.

I en liknande process i Kammarrätten fick Norrtälje kommun rätt att ta ut en borgenavgift.