Svårt få ersättning för utgifter orsakade av stormen

Många kronobergare har betalat extra utgifter under strömavbrotten, till exempel för gasol och bränsle till elaggregat.

Men det blir svårt att få tillbaka de pengarna, varken Försäkringsbolagen eller Sydkraft ersätter den här typen av kostnader.

- Vi rekommenderar alla att kontakta sitt försäkringsbolag, säger Torbjörn Larsson på Sydkraft.

- Det förstår jag inte alls, vi kompenserar bara skador, Sydkraft ansvarar för sina strömlösa kunder, säger Lars Gustavsson på Länsförsäkring Kronoberg.

Vad kunden kan göra är att skicka en skadeståndsanmälan till Sydkraft, om det framkommer att Sydkraft kunnat förhindra konstnaden finns chansen till ersättning.