Växjö fjärde bästa kommunen i landet på miljöbilar

Organisationen Gröna bilister ger Växjö kommun högt betyg när det gäller användningen av olika slags miljöbilar.

Åtta stjärnor av tio är Växjö kommuns betyg, och bara tre kommuner i landet får högre ranking.

Det här framkom vid en konferens kring alternativa bilbränslen i Växjö på måndagen.

Enligt Mattias Goldman i Gröna bilister har Växjö kommun svenskt rekord när det gäller antalet etanolbilar och antalet hybridbilar per invånare.

För att få ett högre betyg skulle det bland annat krävas att kommunen upphörde med alla former av tjänstebilar som ofta är stora och alltför bränsleslukande, enligt Gröna bilister.