Vakter hos Sydkraft efter hotfulla kunder

Det långa strömavbrottet tär på tålamodet hos många. Och sedan ett par veckor har Sydkraft känt sig tvungen att ha vakter på kontoren i Älmhult och Lagan.

Enligt Roger Strandahl, informatör på Sydkraft, har personalen upplevt några av kunderna som hotfulla, även om inga direkta hot har uttalats.

Sydkraft har inga planer på att upphöra med bevakningen av kontoren, men det finns i dagsläget heller inga planer på att utöka bevakningen till andra kontor.