Mikrovågor i forskning kring träd

Mikrovågor ska i framtidens skogsbruk användas för att avslöja trädens inre egenskaper

Det här är framtidsscenariot för forskning vid Växjö universitet som nu drar igång.

Harald Säll vid universitetets avdelning för Skog och Trä liknar den här högteknologiska framtiden för skogsbruket vid gamla tiders kunskaper för att välja rätt träd för ett visst användningsområde.

Mikrovågor ska nu visa en stocks lämplighet för att till exempel byggnadsvirke eller annat ändamål.

Den mätapparutur som nu ska ska utvecklas ska kunna placeras antingen direkt på skördaren ute i skogen eller vid sågverken.

Harald Säll räknar med att det tar 10-30 år innan det här är i praktisk drift.