127 skogsarbetare arbetslösa trots stort behov efter stormen

Trots det stora behovet av skogsarbetare som uppstått efter stormens framfart för en dryg månad sedan går 127 skogsarbetare i Småland arbetslösa.

Samtidigt har skogsarbetare från bland annat Tyskland och Finland kallats in för att röjningen ska klaras av.

Enligt Anders Karlsson på Skogs-och Träfacket skulle mer än hälften av de arbetslösa skogsarbetarna med kort varsel kunna jobba i den stormfällda skogen, men få av de lediga jobben anmäls till arbetsförmedlingarna.