Hårdare granskning av kommunanställdas bisysslor

Efter revisorernas granskning som visade att många kommunanställda i Ljungby har bisysslor, ökar nu kommunen kontrollen av de anställda.

Som Sveriges Radio Kronoberg tidigare berättat har 288 kommuntjänstemän i Ljungby visat sig vara flitigt sysselsatta i bolag och föreningar vid sidan av sina jobb. En anställd hade hela 22 bisysslor, visade revisorernas rapport. Och därför ökas nu kontrollen.

En enkät har skickats ut för att se vad de anställda gör utanför arbetet. Kommunen kommer också göra stickprov då och då, vid varje utvecklingssamtal kommer också frågan komma upp, och från och med nu kommer alla nyanställda få frågan om bisysslor innan de börjar sitt arbete.