Fler rapporterade fallskador i Uppvidinge

Antalet rapporterade fallskador bland äldre personer i Uppvidinge har ökat kraftigt de senaste åren.

Förra året rapporterades 121 fallskador och det är tre gånger fler än under 2002.

Kerstin Mogård som är medicinskt ansvarig sjuksköterska i Uppvidinge säger att ökningen till stor del beror på att personalen blivit bättre på att anmäla skador efter att någon fallit.

Hon säger att man numera även rapporterar skador som blåmärken till exempel vilket man inte gjorde tidigare.

För att minska antalet fallskador i Uppvidinge har fyra sjuksköterskor fått i uppdrag att under våren utbilda övrig personal.