Göthe Parkander har avlidit

Göthe Parkander, som under många år ledde företaget Strålfors i Ljungby, har avlidit.

Göthe Parkander blev 80 år. Han var verksam inom Strålfors under 51 år, och ledde företaget under 46 av de åren. Han satt kvar som styrelseordförande fram till förra årets bolagsstämma.

Under Göthe Parkanders ledning växte Strålfors från ett litet tryckeri till ett internationellt företag.

Strålfors nuvarande vd Per Samuelsson säger att Göthe Parkander också varit ett stöd för honom personligen.