Ärkekonkurrenter börjar samarbeta efter stormen

De två största skogsbolagen i länet, Sydved och Södra, kommer att börja samarbeta istället för att konkurrera med varandra. Anledningen är det krisläge som råder runt om i skogarna med allt stormfällt virke som snabbt måste tas om hand.

Enligt Södras koncernchef Leif Brodén är det nödvändigt att samarbeta i en sådan situation som råder.

Och Sydveds vd Leif Olofsson är också positiv till ett samarbete med Södra. Han kan till och med tänka sig att de båda bolagen går in i varandras skogar och arbetar åt varandras kunder.

Och han ser ingen risk att kunderna ska missgynnas prismässigt när konkurrensen försvinner. Tvärtom anser Leif Olofsson att det blir billigare för kunderna om Sydved och Södra till exempel samsas om skogsmaskiner och transporter.