Strålfors vände till vinst

Tryckeriföretaget Strålfors redovisar en vinst efter skatt på 45 miljoner kronor för helåret 2004. Under 2003 blev det förlust på 8 miljoner kronor.

Nettoomsättningen steg från 2 991 miljoner till 3 058 miljoner kronor.
Styrelsen föreslår att utdelningen höjs med 25 öre till 2 kronor.
(TT)