Företag i Lessebo i konkurs

Företaget ChartWrite försätter sitt bolag i Lessebo i konkurs.

Orsaken är att etableringen i Lessebo, som gjordes så sent som för ett år sedan, inte gick så bra som företaget tänkt sig. Det har varit svårt att få anställda att flytta dit och idag jobbar fem av de sex anställda på distans.
De anställda får nu jobba på ChartWrites kontor i Lund och Växjö istället.
Enligt ChartWrites vd Tomas Palmblad är ChartWrite inte på obestånd. Orsaken till att man begärt sitt bolag i Lessebo i konkurs är att man på så sätt kommer ur fleråriga kontrakt på bland annat lokaler och bredband.