Många utan ström i länet

Cirka 3 600 av Sydkrafts kunder i Kronobergs län var utan el vid 13-tiden på söndagen. Elavbrotten uppstod på grund av snön och blåsten.

Av de 3 600 kunderna är det 1150 kunder som varit strömlösa sedan stormen för några veckor sedan.
- På grund av snön och blåsten föll en del träd på ledningarna, säger Conny Svensson som är regionchef på Sydkraft nät. Men skadorna är inte alls så omfattande som under stormen.
Enligt Conny Svensson kommer de flesta som blev strömlösa sent på lördagen och natten att få tillbaka strömmen under söndagen.
Att det blivit fler strömavbrott gör att det blir förseningar i arbetet med att ge elen tillbaka till de som fortfarande är utan ström sedan stormen.
- Den här störningen kommer givetvis att innebära en försening i återuppbyggnadsarbetet efter stormen. Vi räknar med förseningar på runt en vecka.
Av KREAB:s kunder var cirka 100 stycken utan ström i Tingsryds kommun på söndagen. Enligt KREAB kommer kunderna att få tillbaka elen under söndagen.