Fler blivande mammor mår dåligt - men mödravården saknar psykolog

Allt fler gravida kvinnor mår psykiskt dåligt. Det visar undersökningar från Socialstyrelsen. Men trots det finns ingen psykolog inom mödrahälsovården i länet.

Barnmorskorna inom Landstinget Kronoberg har i flera år försökt få en psykologtjänst knuten till verksamheten men utan resultat. Och Eva Sandén som är chef för mödrahälsovården i Växjö tycker att det här är en allvarlig brist.

- Även om de allra flesta blivande mammorna mår bra finns det en del som behöver akut hjälp, säger hon

Och hon tycker att det känns frustrerande att inte kunna hjälpa de kvinnorna.