Svårt för särskoleelever få jobb

Eleverna på gymnasiets särskoleprogram i Växjö har svårt att få jobb efter studenten, och i ett brev till kommunfullmäktige kräver eleverna på Handel-, omsorg- och serviceprogrammet, HOS, att deras förutsättningar förändras.

Det är två saker som eleverna vill förändra. Dels vill de att de ansvariga för gymnasieskolan marknadsför eleverna på särskolan bättre. Dels vill eleverna att man utvecklar ett renodlat omsorgsprogram. Att omsorg ingår i samma program som handel gör det omöjligt att få ett vårdjobb, menar eleverna.

Kommunfullmäktige har föreslagit att det ska bildas ett yrkesråd som ska göra det enklare för särskoleeleverna att få jobb. Men några konkreta åtgärder på vad rådet ska göra finns ännu inte, säger kommunfullmärktiges ordförande Åke Eriksson.