Oro för fågelinfluensan även i Kronoberg

Experter inom Världshälsoorganisationen WHO spår nu att en världsomspännande dödlig epedemi kommer att drabba västvärlden de närmaste åren.

Man befarar att den farliga fågelinfluensan som normalt bara smittar från fåglar kommer att spridas mellan människor.

Efter beskedet har många länder börjat förbereda sig för utbrott och det talas om bunkring av mediciner och massvaccineringar.

Här i Kronobergs län har vårdcentraler och lasarett redan fått samtal från oroliga patienter.

Men smittskyddsläkare Arne Runehagen råder vårdpersonalen att inte ordinera vaccin eller mediciner eftersom ingen sjukdom brutit ut.

Fågelinfluensan är en virussjukdom som sprids från fåglar och förekommer framförallt i Asien. Förutom influensasymptom angrips även lungorna och sjukdomen har en dödlighet på 30-40 procent.