Nära en miljard i vinst för Södra

Skogskoncernen Södra gjorde en vinst på 911 miljoner kronor förra året.

Medlemmarna får dela på 316 miljoner och det motsvarar 35 procent av årsresultatet, enligt föreningsstyrelsens ordförande Lars-Eric Åström.

En del av vinsten kommer att användas nästa år för att möta osäkerheten efter stomen.