Byskolorna får gott betyg i ny studie

Det är många olika faktorer som avgör om en byskola ska få vara kvar eller läggas ner. Och i den processen måste man ta ett helhetsperspektiv och inte stirra sig blind på någon enstaka faktor.

Det säger Annika Anndrae Thelin på Myndigheten för Skolutveckling som tillsammans med en norsk kollega ställt samman forskning kring byskolor under de senaste 20 åren.

Och under den tiden har bland annat föräldrarnas intresse för byskolorna förändrats, säger Annika Anndrae Thelin.

- Föräldrarna är mycket mer intresserade i dag än vad de var förr, säger hon.

Och farhågorna att barn som går i små skolor skulle klara sig sämre än barn i större skolor stämmer inte alls.

- Det vi sett visar att de klarar sig lika bra, och att de dessutom trivs bättre, säger Annika Anndrae Thelin.

Studien visar också att barn i glebygd i mindre utsträckning än barn i tätorterna går vidare till universitet och högskolor, att de oftare väljer yrkesinriktade utbildningar, och det måste kommunerna ha en medveten planering för, säger Annika Anndrae Thelin.