Vinstintresset inte avgörande för veterinärernas benägenhet att anmäla anser länsveterinären

Att veterinärer struntar i att anmäla djurägare, har inte att göra med om de har ett vinstintresse eller inte. Det anser länsveterinär Björn Dahlén.

-Det har ingenting att göra med om de är privata veterinärer eller inte, utan vad det är för individ, säger Björn Dahlén.

Veterinärer har en skyldighet att anmäla till kommunen när ett djur far illa, men en kartläggning som Kommunförbundet gjort visar att en del veterinärer struntar i att anmäla. Och enligt veterinären Mikael Fälth beror det på att man är rädd för att stöta sig med djurägaren och förlora en inkomstkälla. En förklaring som länsveterinär Björn Dahlén alltså inte tror på.

Men veterinären Mikael Fälth och föreningen Veterinärer i Sverige, där han är styrelseledamot, är övertygade om att lagen måste ändras om det ska bli bättre. Han anser att skyldigheten att anmäla inte bör finnas hos honom och hans kollegor, utan att en kår bestående av statliga veterinärer som inte har något vinstintresse istället ska göra alla kontroller.

- Det skulle möjligen vara ett alternativ, men det skulle bli alltför kostsamt. Vad vi behöver göra är istället att utbilda veterinärerna för att de ska bli mer djurskyddsmedvetna, säger Björn Dahlén.