Bättre information krävs vid förseningar

Tåg- och busspassagerare ska få bättre information vid förseningar och också ersättning vid förseningar.

Det anser näringsdepartementet som länsstyrelsen i Kronobergs län ställer sig bakom förslaget.

Men länsstyrelsen påpekar också att ersättning måste stå i relation till biljettpriset och att informationsskyldigheten måste anpassas så att den inte innebär allt för stora kostnader för transportbolagen.