Problem med överbeläggningar på medicinen

Det är återigen problem med överbeläggningar på medicinkliniken vid Växjö lasarett.

De fackliga organisationerna kräver nu att något görs för att undvika att patienter tvingas ligga bakom skärmar i korridorer, på exepditioner och på andra ställen som inte är vårdplatser.
Gunilla Johansson är Vårdförbundets huvudskyddsombud vid lasarettet och hon anser att vare sig arbetsmiljön eller vårdmiljön är acceptabel när det är överbeläggningar.
Överbeläggningar har tidigare orsakat hot om vite från arbetsmiljöinspektionen och inspektioner av socialstyrelsen.