Ökat samarbete ska lösa överbeläggningarna på medicinklininken

Chefen för medicinkliniken på Växjö lasarett, Per-Henrik Nilsson, håller med om att den senaste månaden tidivis varit mycket ansträngd på klinken.

Vi har tidigare rapporterat om fackliga krav att göra något åt de återkommande överbeläggningarna på medicinkliniken vid Växjö lasarett.

Patienter tvingas tidvis ligga bakom skärmar i korridorer och på expeditioner och det ser facken som både ett arbetsmiljöproblem och ett vårdproblem, och de får nu alltså medhåll av klinikchefen Per-Henrik Nilsson.

Men Per-Henrik Nilsson tror att problemen kan komma att bli mindre i framtiden genom ett fördjupat samarbete med Ljungby lasarett och med närsjukvården.