Regeringen samlar in erfarenheter efter stormen

Regeringen vill att länsstyrelserna i de län som drabbades hårdast av stormen redovisar vilka problem som uppstod under den här tiden. Det gäller bland annat Kronoberg, Halland och Jönköping.

Tanken är att man ska ta vara på erfarenheterna från arbetet efter stormen i januari.

Det gäller till exempel själva krishanteringen och hur ansvaret fördelades mellan offentliga och privata aktörer, men också om hur informationshanteringen fungerat.

Det skriver försvarsminister Leni Björklund i ett pressmeddelande.