Tågtrafiken går som normalt igen

Tågtrafiken kommer att återgå till den normala tidtabellen under söndagen. Banverket kommer att slutföra kontrollen av järnvägsväxlarna utan att några fler avgångar behöver ställas in.

Problemen uppstod då Banverket på fredagskvällen upptäckte fel i en ny typ av kontakt i järnvägsväxlarna. Av säkerhetsskäl beslöt man då att samtliga 7 000 kontakter runt om i landet skulle kontrolleras.

Samtidigt sänktes hastigheten vid alla växlar till högst 40 kilometer i timmen. Det var detta som gav upphov till förseningarna.