Totalt rökförbud underlättar för inspektörer

Den 1 juni i år träder det totala rökförbudet i kraft på alla serveringsställen. Att alla restauranger, krogar, kaféer och liknande ställen följer rökförbudet ska då kontrolleras av kommunernas miljö- och hälsoskyddsförvaltningar.

Miljöchefen i Växjö kommun, Lars Wennerstål, tycker att det gör det lättare att sköta kontrollen jämfört med tidigare när bara delar av olika serveringsställen hade rökförbud och han tycker heller inte att kontrollen av rökförbudet innebär någon extra arbetsbelastning mot tidigare.