Glasriket

Områden kring glasbruk är tickande miljöbomber

När du besöker något glasbruk, låt inte barnen röra sig fritt i området kring bruket. En kartläggning från landets länsstyrelser visar att tio av landets 22 värst förorenade platser är småländska glasbruk. I marken finns arsenik, bly och kadmium.

Stora mängder glaskross har genom åren kastats ut i marken kring hyttorna och på många håll har arsenikhalter långt över gränsvärdena uppmätts i grundvatten.

Kring många glasbruk finns i dag deponier med tusentals kubikmeter glasrester som i över hundra år slängts ut. På flera orter har man mätt upp arsenikhalter i grundvattnet på 10, 25, eller till och med 200 gånger gränsvärdena.

Vid Flygfors glasbruk i Nybro kommun, som är nedlagt sedan flera år finns en stor glasdeponi bakom de gamla brukslokalerna. Där uppskattar man att det finns cirka 47 ton arsenik.

Vid Kosta i Lessebo kommun har man mätt upp halter av arsenik på 40 gånger mer än vad som anses kunna ge akut förgiftning om man får i sig lite jord. Man räknar med att det finns ungefär 28 ton arsenik i deponin och 16 ton i marken runt bruket.

Att sanera ett enda bruk kan kosta uppemot 100 miljoner. På vissa platser är halterna så höga att man talar om akut förgiftning om man får i sig några gram jord. En tappad glass på marken som man äter upp kan räcka.

– Ja, så farligt är det, det handlar om så höga värden att det kan finnas ren livsfara för små barn, säger Sven Andersson som är miljöhandläggare på Länsstyrelsen i Kalmar till SVT.