INTERNET

"Ont i magen har 3,3 miljoner träffar"

1:38 min

Medicinsk information har blivit allt mer tillgängligt för allmänheten och många försöker ställa sina egna diagnoser på nätet. I dag diskuterades fenomenet av landstinget på ett seminarium.

Är du en av de som söker på internet om du känner av något symptom på sjukdom? I dag diskuterades fenomenet av landstinget på ett seminarium.

– Ont i magen har 3,3 miljoner träffar, säger Birgitta Rydström som är kommunikatör på Landstinget Kronoberg.

Seminariet hölls på Ljungby lasarett där personal fick diskutera pålästa patienter - om det är ett problem eller en möjlighet.

Men hur ser de då på att patienter söker på internet när de känner symptom?

– Generellt sett är det bra att patienterna kan skaffa information och bli mer delaktiga i vården, sen är det ett bekymmer med att det finns överinformation idag på nätet. Det blir så mycket information så att patienten har väldigt svårt att filtrera det som är relevant för dem, säger Olle Wihlborg som är överläkare på kirurgkliniken och som satt med i samtalet.

Det beskrivs som att åldern spelar in mycket och att yngre oftare söker information på internet än äldre.

Patienter som skaffar information och blir mer delaktiga i vården tycker Olle Wihlborg är bra, men det sparar ingen tid menar han.

– När man träffar en patient första gången så måste man ta en ordentlig sjukhistoria, så man sparar ingen tid egentligen. Men man får en mer delaktig patient. Fortfarande tror jag på att mötet mellan doktor och patient är det viktiga och att inte snäva in sig på vad datorn har sagt, säger Olle Wihlborg, överläkare.