Kronoberg

Markarydsföretag riskerar åtal

Arbetsmiljöverket har skickat in en åtalsanmälan gällande ett företag i Markaryds kommun. Vid en inspektion upptäcktes nämligen att företaget inte skickat in en sammanställning av medicinsk kontroll av bly.

Enligt Arbetsmiljöverket har företaget låtit bli att genomföra medicinsk kontroll på sina anställda trots tidigare påpekanden. De har därför lämnat över ärendet för prövning om brott mot arbetsmiljölagstiftningen kan ha skett.