Växjö

Dålig koll på hur goda män sköter sitt uppdrag

Växjö kommun klarar sitt flyktingmottagande bra. Det konstaterar kommunrevisionen som granskat hur kommunens olika nämnder hanterar att ta emot det stora antalet flyktingar som kommer till Växjö. Men revisionen påpekar ändå en del brister. Bland annat att kommunen inte har tillräcklig koll på hur de gode männen sköter sitt uppdrag att ta hand om ensamkommande flyktingbarns ekonomi.

Vissa gode män har barnens pengar på sina egna konton, vilket är förbjudet och borde leda till att de skulle fått sparken, skriver revisorna och menar det måste kommunens överförmyndarnämnd ta tag i omedelbart.