Kronoberg

Många med bipolär sjukdom felbehandlas

1:34 min

Sedan 2010 har antalet kronobergare som fått diagnosen bipolär sjukdom, det som tidigare bland annat kallades manodepressiv sjukdom, fördubblats. Samtidigt är det bara en bråkdel av de som har en bipolär sjukdom som får en diagnos.

– Vården har kanske inte kunskap om det, man ställer inte rätt frågor och man har ofta för kort tid inom till exempel primärvården, säger Lars Häggström som är psykiatriker och chefsläkare inom psykiatrin i Kronoberg.

Den som har en bipolär sjukdom drabbas av långa och djupa depressioner varvat med maniska faser där vissa också blir psykotiska eller har vanföreställningar. De flesta insjuknar i övre tonåren.

De senaste åren har antalet personer som drabbas av psykiska sjukdomar ökat. Och enligt Lars Häggström har det att göra med ett allt tuffare samhällsklimat.

– Stressen i samhället och trycket på människor ökar, och när det ökar så är det fler som har en sårbarhet för det som faller ut sjuka.

Rent statistisk är det drygt 2 000 kronobergare som har en bipolär sjukdom. Men mycket få av dem har fått en diagnos. Hittills i år är det 44 personer som fått det.

Enligt Lars Häggström förväxlar vården ofta bipolär sjukdom med en vanlig depression och därmed är det också många som felbehandlas. Något som kan få svåra konsekvenser.

– Det är fler personer som inte blir bra i sina depressioner vilket leder till långvariga sjukskrivningar och ett individuellt lidande naturligtvis. Konsekvenserna är tyvärr också att det är fler personer som tar sitt liv.

Vad bör vården göra för att fånga upp de här personerna?

– Få ökad kunskap om bipolär sjukdom och depressionssjukdom och om skillnanden. Både inom psykiatrin och primärvården, det är väl det man skulle önska, säger Lars Häggström.