Alvesta

"Vi måste göra något, skolorna är fullbokade"

1:09 min

Lägg ner högstadiet på Grönkullaskolan och flytta eleverna till en ny skola i Allbo lärcenters tomma lokaler. Och bygg samtidigt ut Mohedaskolan. Det är huvudalternativet i den planerade omorganisationen av skolorna i Alvesta kommun. För något måste göras, det säger moderaten Thomas Johnsson som är ordförande i utbildningsnämnden.

– Bakgrunden är att vi har fått ett ökat elevantal. Man kan sammanfatta det med att skolorna är fullbokade. Vi har fått hitta tillfälliga lösningar här inför våren, men det stora problemet är den långsiktiga lösningen för lokalerna i kommunen, säger moderaten Thomas Johnsson är ordförande i utbildningsnämnden.

Det handlar om en långsiktig lösning säger Thomas Johnsson, men de som bor i Alvesta kommun kommer ihåg förändringar som har gjorts när det gäller bland annat Mohedaskolan, när man la ner Vegbyskolan och flyttade elever till Mohedaskolan. Det står en barack utanför som rymmer förskolebarn, man tog bort det så kallade högstadiet från Prästängskolan i Alvesta och de började på Grönkullaskolan och så vidare och så vidare. Nu måste man bygga ut igen och omfördela elever för att det nu är fler igen.

Hur långsiktigt är detta?

– Det är ett tioårsperspektiv. Det vi gör nu ska hålla i tio år, det är inget snack. Vi kan inte se korta perspektiv, utan detta är långt. Jag kan bara titta tillbaka i backspegeln och fundera hur man tänkte i olika former då, men det här håller väldigt länge. Jag är själv inne på att det som förvaltningen presenterar som sitt huvudalternativ är det som jag tror är bäst för hela kommunen. Man måste se helheten, från Moheda till Alvesta till Vislanda.