SVERIGE/EU/VÄRLDEN

Strid om hur länge utomeuropeiska studenter ska få stanna i EU

2:19 min

Det blåser upp till strid inom EU om hur länge studenter från länder utanför unionen - så kallade tredjelandsstudenter - ska få stanna här för att söka jobb efter att de avlagt examen på något lärosäte i ett EU-land.

Cecilia Wikström som sitter i EU-parlamentet för Folkpartiet har drivit att tredjelandsstudenterna ska få stanna i ett och ett halvt år i EU efter examen och har nu parlamentets mandat att driva det här förslaget gentemot medlemsländerna, men hon tror att hon kommer att möta motstånd eftersom de flesta länder vill ha en betydligt lägre gräns.

– Jag tycker att det är ganska löjeväckande vad medlemsländerna håller på med nu. Det är en omöjlig ekvation att beskriva för allmänheten att samtidigt som vi har hög arbetslöshet så lider vi en skriande brist på kvalificerad arbetskraft. Medlemsländerna faller på något sätt på sitt eget grepp.

Vad det i grunden handlar om är EUs förmåga att knyta till sig de mest attraktiva studenterna från länder utanför EU som utbildar sig till eftertraktade yrken som till exempel ingenjörer - själva EUs framtid hänger på det här resonerar en del.

Som det ser ut nu försvinner många som utbildat sig i EU till USA, Kina eller Kanada. Därför föreslog  EU-kommissionen häromåret att alla länder ska ge tredjelandsstudenterna, alltså de utanför EU, minst ett års uppehållstillstånd efter examen. Men EU-parlamentet lät sig inte nöjas med det utan kräver ett och ett halvt års uppehållstillstånd - så som det är i Tyskland.

 – Tyskland är EUs ekonomiska motor. Det har varit en framgångsrik modell för Tyskland att man tillhandahåller en utbildning och de välutbildade, kvalificerade personerna får stanna och etablera sig i landet.

Men signalerna från medlemsländerna går åt helt annat håll, kanske kommer de bara att kunna enas vid tre månader, befarar Cecilia Wikström som ska företräda parlamentet i de kommande förhandlingarna med kommissionen och medlemsländerna. Tre månader är ju vad som gäller nu i Sverige.

 – Jag kan aldrig i mitt liv inse logiken i att vi vid svenska universitet ska tillhandahålla en mycket hög kvalificerad utbildning och så snart de är färdiga släppa iväg dem istället för att faktiskt dra nytta av vad de lärt sig under utbildningen.

Det finns ett förslag som bereds på justitiedepartementet nu om att låta studenter stanna i sex månader - men vilken linje den svenska regeringen ska driva i kommande EU-förhandlingar vill ingen på justitiedepartementet tala om i dag.

Men Fredrik Federley, centerpartist i riksdagen som var med och arbetade fram förslaget om sex månader tycker att ett års uppehållstillstånd är rimligt men är tveksam till EU-parlamentets förslag om 18 månader.

 – Det finns en risk att om man får stanna alltför länge  utan att man får ett jobb så stannar man i ett utanförskap i ett land istället för att söka sig hemåt igen eller till ett land där det finns en efterfrågan på det man är utbildad till.