Växjö

Höjda busspriser i Växjö stadstrafik

Det kommer att bli dyrare att resa med tåg och buss men också billigare för kortare tågresor. Länstrafiken Kronoberg höjer busspriserna i Växjö stadstrafik. För enkel biljett blir det en höjning med fyra kronor per resa från 22 till 26 kronor för en vuxen. Periodkortet  för buss höjs  med 20 kronor.

Men alla priser höjs inte. För att stimulera resandet med tåg på kortare sträckor i länet sänks periodkortspriserna .

Detta innebär till exempel att ett periodkort för resa Vislanda-Alvesta sänks med 60 kronor (till 820 kr per månad).