Kronoberg

Fortsatt höga kostnader för hyrläkarna

Nu står det klart att Landstingets budget för hyrläkare har sprängts flera gånger om. Budgeten var satt på 13 miljoner kronor för 2013 men när september månad summerats visar det sig att Landstinget Kronoberg lagt ner tre gånger så mycket på hyrläkare, nämligen 48 miljoner kronor. Framförallt är det inom psykiatrin och primärvården som hyrläkare använts flitigt i år, skriver Smålandsposten idag.