Växjö

Kvinna får rätt att flytta till äldreboende

Förvaltningsrätten slår fast att en kvinna i Växjö har rätt till att flytta till ett äldreboende. Tidigare så avslog omsorgsnämnden i Alvesta kvinnans ansökan med skälet att hon kunde få en skälig levnadsnivå genom att bo kvar hemma med utökad hemtjänst.

Men enligt domen säger kvinnan att hon inte längre orkar sköta om sitt hus på landet och att hon känner sig ensam rädd och otrygg och även har svårt att gå. Med anledning av detta gör förvaltningsrätten bedömningen att kvinnan ska få stöd i form av särskilt boende.