Växjö

Vill stimulera mångfald i föreningslivet

Oppositionen i Växjö vill införa ett system för föreningsbidrag för att stimulera mångfald i föreningslivet. Vänsterpartisten Carin Högstedt, socialdemokraten Charlotta Svanberg och miljöpartisten Cheryl Jones-Fur skriver i en motion att ett sätt att stimulera mångfald när det gäller att få in till exempel underrepresenterat kön, olika etniska bakgrunder och personer med funktionsnedsättningar är att till exempel komplettera grundbidraget till föreningarna med ett extra stimulansbidrag.

Motionen ska upp på kommunfullmäktige i dag och kommunstyrelsen har gett förslaget att besvara motionen med att fritidsnämnden redan arbetar med frågan.