Nio elever på Lundsberg åtalas

Nio elever och en anställd på Lundsberg åtalas med anledning av händelserna i augusti, uppger åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande.

De nio eleverna åtalas för olaga hot alternativt ofredande för att de skrämt fyra yngre elever att de skulle komma att brännas med strykjärn.

Husföreståndaren åtalas för medhjälp till olaga hot alternativt ofredande, eftersom han givit de äldre eleverna tillstånd att skrämma de yngre med ett strykjärn.

--  Enligt min mening har hoten varit sådana att målsägandena kunde förväntas känna allvarlig rädsla för sin personliga säkerhet. I vart fall har de genom ett hänsynslöst beteende ofredat de yngre pojkarna, som alla var nya på skolan, säger tillförordnad vice chefsåklagare Niclas Wargren.

Två av eleverna åtalas dessutom för vållande till kroppsskada för att de orsakat en brännskada på en av de yngre eleverna.

Ansvariga åklagare är tillförordnad vice chefsåklagare Niclas Wargren och kammaråklagare Per Svensson uppger åklagarmyndigheten.

Den 24 augusti i år inkom uppgifter till polisen i Värmland om att en ung man förts till Karlskoga lasarett med brännskador som han fått under en misshandel. Det framkom att den unge mannen är elev på internatskolan Lundsberg och att han som nybliven elev utsatts för en så kallad ”nollning”.

Skolan inledde en egen granskning av händelsen och publicerade ett pressmeddelande på sin hemsida efter den aktuella augusti-helgen.

"Som framgått av ett pressmeddelande, utreder polismyndigheten i Värmland en incident i helgen vid Lundsbergs skola. Styrelsen för Lundsbergs skola ser mycket allvarligt på det inträffade och har tillsatt en egen utredning för att bringa full klarhet i händelseförloppet. Skolan har en nolltolerans när det gäller diskriminering, trakasserier och kränkande behandlingar."

Strax därefter valde Skolinspektionen att besöka skolan och kontrollera de förhållanden som uppmärksammats sedan tidigare. Redan under våren 2013 hade Skolinspektionen valt att lägga ner

Lundsberg har tidigare haft stora problem med pennalism. Skolan har hotats med vite om säkerheten och tryggheten för eleverna inte förbättras.

Så sent som i våras bedömde Skolinspektionen att så hade skett och avslutade sin tillsyn.