Kronoberg

Föräldrarkritik mot anorexiavården i länet

1:36 min

Ätstörningar och anorexia bland barn och ungdomar har ökat dramatiskt i länet under hösten och kräver stora vårdinsatser.
– Men vården som BUP bedriver har varit oflexibel och lämnade oss och vår sjuka dotter i sticket, säger föräldern Peter Möllerberg från Växjö.

Peter Möllerbergs dotter var bara drygt 14 år när hon 2011 blev så sjuk i anorexia att hon tvingades läggas in på sjukhus, hon vägde då 38 kilo. Men behandlingen i Kronobergs län fungerade inte och vården var under all kritik, säger han.

Vill få debatt

Och genom att berätta om sin erfarenhet vill han få igång en debatt om länets ätstörningsvård. Hans kritik går i korthet ut på att han tycker att ett allt för stort ansvar för vården läggs över på föräldrarna.

Hans dotter låg inlagd på en vanlig barnavdelning och personal från BUP fanns med vid själva mattillfället.

Fick hjälp i Kalmar

– Men sedan lämnades vi som föräldrar ensamma att ta hand flickans ångerst efteråt och vi var helt utlämnade, berättar Peter Möllerberg.

– Efter 7 veckors vård utan att vår dotter blev ett dugg bättre blev vi desperata och flyttade henne till Kalmar och där blev hon bra och fick professionell vård. Och i dag är hon frisk, berättar Peter Möllerberg.

– Hon mår bra idag och vi är evigt tacksamma mot Kalmar.