Färre nya bilar i länet

Antalet nyregistrerade personbilar i Kronoberg har blivit färre. Under förra året registrerades drygt 6000 personbilar i länet, vilket är en minskning i jämförelse med 2012.

Och vad gäller miljöbilar i länet, så är det 476 stycken. Det här visar Trafikanalys officiella statistik över nyregistrerade fordon.