Sverige

Folkhälsomyndigheten förstärker övervakningen av bakterien

Den nya Folkhälsomyndigheten, där bland annat tidigare Smittskyddsinstitutet ingår, förstärker tillfälligt övervakningen när det gäller den aggressiva tarmbakterien Clostridium difficile.

Smittskyddsläkare och laboratorier i alla landsting erbjuds att skicka in extra provtagningar. Normalt kontrolleras den två gånger per år.

I Växjö har två personer dött av bakterien. Idag har det kommit uppgifter om att ytterligare fyra personer där är smittade.