Älmhult

Arsenik, kreosot och bly i marken vid Elme glasbruk

Farliga ämnen som arsenik, kreosot och bly har hittats i marken där Elme glasbruk en gång låg. Prover i området togs i somras av Länsstyrelsen och nu har resultatet kommit, skriver Smålänningen idag.

Marken med gifterna ligger några hundra meter från Möckeln där Älmhults dricksvatten hämtas. Det är oklart om gifterna sprids dit, risken bedöms som liten men rekommendationen är att göra ytterligare undersökningar för att se hur vattnet påverkas.