Växjö

Islamiska skolan i Växjö vill bygga ut

1:38 min

Växjö Islamiska skola med cirka 150 elever på Hovshaga, vill bygga ut skolan med 300 kvadratmeter.
Och vill ha en ändring i detaljplanen för att göra det möjligt.

– Om vi får bygga till skulle de betyda mycket för arbetsmiljön här på skolan, säger Ismail Abuhelal, rektor på skolan.

Det är lunchtid och matsalen här är så liten att barnen tvingas äta en klass i taget. Man har satt sönderskurna tennisbollar nederst på stolsbenen för att dämpa ljudnivån, men det alldeles är trångt överlag på skolan, säger rektorn.

Om vi får bygga till blir det en ny matsal, fler toaletter och större klassrum bland annat berättar han.

Farhan Abdi går i femteklass och han håller med om att skolan är för liten.

– Alltså det är för trångt, vi önskar vi kunde få lite mer utrymme, till exempel  fotbollsplanen är liten och basketplanen, berättar Farhan Abdi.

Funnits på Hovshaga i 12 år

Växjö islamska skola har funnits i de här lokalerna i 12 år, som rent detaljplanemässigt är klassade som kontorslokaler. Nu har  fastighetsägaren som skolan hyr av, skickat en ansökan om ändring i detaljplanen för att kunna möjliga utbyggnaden på cirka 300 kvadratmeter i två våningar.

Ismail Abuhelal tror inte att det blir några protester hos grannarna. Det blir ingen hög tillbyggnad så det kommer inte att störa mycket, säger han.

–- Det blir inget störande tillbygge på något sätt, säger han.  

Och i går föreslog byggnadsnämnens arbetsutskott att det ska bli ett "ja" tlll ändringen av detaljplanen.