Växjö

Slut med självskadepatienter på Rättspsykiatriska regionkliniken

1:28 min

Från den första oktober i år kommer Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö att sluta ta emot patienter som vårdas för ett självskadebeteende. Vården har under en längre tid varit starkt ifrågasatt och kliniken väljer nu att lägga ner verksamheten.

– De yttre faktorerna har ju handlat om frånvaron av stöd juridiskt, etiskt, politiskt och medicinskt, säger David Wirdelöf som är biträdande verksamhetschef på Rättspsykiatriska regionkliniken.

Det handlar ofta om unga kvinnor som fastnat i ett självskadebeteende där de exempelvis skär sig så allvarligt att deras liv är i fara. Lösningen för många landsting har varit att köpa vård på någon av de kliniker där dömda brottslingar vårdas med hög säkerhet och stark övervakning, exempelvis rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö. Men att vårda unga kvinnor tillsammans med personer som dömts för exempelvis våldtäkt eller mord har blivit alltmer ifrågasatt.

David Wirdelöf menar ändå att den vård som erbjudits varit högkvalitativ, men att stödet från samhället alltmer försvunnit samtidigt som det kommit en ny lag om säkerhetsåtgärder vid psykiatrisk tvångsvård:

– De yttre förutsättningarna för att fortsätta med den här vården, bland annat nu när den nya lagen kommer, ser vi som helt uteslutet faktiskt.

Och enligt David Wirdelöf kommer man i samarbete med de landsting som idag köper vård av Växjö att successivt avsluta vården och slussa patienterna vidare:

 – Vi kommer i samråd med uppdragsgivarna att låta det här ta sin tid och vi kommer inte att stressa varken patienter eller uppdragsgivare.